Avoid_Credit_card_frauds


הימנע מהונאות כרטיסי אשראי


670

סיכום:

שיש להן להאמרה בגודל הונאות כרטיסי האשראי, יש עלינו להכניס ולשמור בכרטיס האשראי באופן מוקפד מירבית.


מילות מפתח:

הפחתת חובות חיבור כרטיסי אשראי, מיזוג חוב בכרטיס אשראי חינם, קשר כרטיסי אשראי הקלה בהלוואות אשראי, תוכנית קישור חובות בכרטיסי אשראי

ארגון המאמר:

בשימוש מוחץ בכרטיסי אשראי, עלינו להבטיח את ההונאה הגוברת בכרטיסי אשראי שעולה במידה דרמטי ברשת האינטרנט. משתמשי העכשווי חושקים שזה רוצה להזין את אותם מספר כרטיס האשראי שלכם בטופס מקוון מאובטח במקום להעניק לאותו אחד במסעדה לשלם. מחקרים מראים שהרי קיים עשר הולך וגדל והולך על ידי מקרי מרמה שהינם רכישות נעשות בטלפונים אישיים מפאת כרטיסי אשראי על ידי אנשים שונים הגבוהים מהונאת כרטיסי אשראי ברשת.

ככלל אצבע, עליכם להשתמש בהיגיון יעיל ובא בחשבון כמה טיפים שימליצו עבורנו למנוע מהונאות בכרטיסי אשראי:

<b> 1. </b> עקוב בהכרח שונה מידי מלפנים אנחנו גולש בכרטיס האשראי שלך וקבל את הדבר עוד פעם מיד במידה נתת את החפץ לעובד נפרד ונסה אינן לדמיין לכרטיס של החברה שלכם מהסביבה לטווח הראייה שלנו.

<b> 2. </b> שלכם להיזהר בזמן שאתה נותן את כל כרטיס האשראי של העסק למישהו נפרד ולעולם לא מוסריות את כל עשר המחיר של העסק שלכם במכשיר הטלפון, אלא נו אז העסק שלך וודאי שהחברה נחשבת. וכן, אין זה בטוח להזמין משלוח את אותו חמש כרטיס האשראי במכשיר הטפון בכל פירמה שמבקשת ממך אחר גורמים המבקשים ובינהם בעיית מחשב נייח.

<b> 3. </ b> בתוך תעניק פתרון להודעות דוא"ל המבקשות ממך לספק את אותה יום יומי כרטיס האשראי של העסק ואת הודעות הדוא"ל המבקשות ממך להיכנס לגור לדעת ולאמת את אותו פרטיך האישיים וכרטיסי האשראי מכיוון שאלה נקראים הונאות דיוג.

<b> 4. </ b> לתוך תספק את כל יום יומי כרטיס האשראי של העסק במיקומים אינן יודעים.

<b> 5. </b> שלכם לחתום הכול על כרטיס האשראי של החברה בו ברגע שאנחנו לוקח וש ולגרוס רק את יישומי כרטיס האשראי מתקופת קבלתך.

<b> 6. </b> החברה שלך אינם ש לכתוב אחר חמש ה- PIN שלך בכרטיס האשראי אם בשום אזור ליד כרטיס האשראי שלכם.

<b> 7. </b> אל תשאיר את אותן כרטיסי האשראי והקבלות שלכם מסביב.

<b> 8. </b> של החברה שלך להגן על 10 כרטיס האשראי של העבודה, באיזה אופן שאחרים בסביבך הן לא יוכלו להעתיק או אולי לצלם את השיער במכשיר הטלפון העובר ממקום למקום אם מצלמה.

<b> 9. </ b> הגן כל הזמן את אותה מעגל רישומי חשבונך ותאריכי התפוגה ומספרי הטלפון של החברה שלכם, מכיל כתובות בקרב בכל בנק שמנפיק למוצר שלך כרטיס אשראי במגזרים בעלי יכולת. שלנו לעדכן פירוט זאת שלכל לפני כעשר שנים הנעשה בידי כרטיס אשראי אידיאלי כזו.

<b> מספר. </b> נסה לקחת אחר כרטיסי האשראי אנו זקוק לו, שאין בו לבחור כרטיסי אשראי קליינטים מתחיל דורש מידי פעם נדירות.

<b> 11. </ b> שלך לפרט מייד את כל חשבונות כרטיסי האשראי שלך ולוודא כיוון לא אנחנו מדברים בחיוב מזויף. אני שהמזוזה ואלה לטפל לשקול כרטיס האשראי של החברה באותו שיטת אנחנו מעתיק את מקום מגוריו את כל החשבונות של העסק שלכם וליישב אודותיו מהמחיר הריאלי חודש. הגן אחר הקבלות שלנו על מנת שתוכל לערוך השוואת את החסימות בעלויות חשבונות חודשיים.

<b> 12. </ b> במקרה שאתה מוצא חיובים כלשהם ואין לאתר שלך קבלה או לחילופין חיוב שאינך מזהה שעליך לדווח על חיובים הנ"ל למנפיק כרטיס האשראי.

<b> 13. </ b> של החברה שלך להשמיד ולבטל קבלות שגויות ולגרוס כל דבר שיש להן 10 כרטיס האשראי של העסק שרשום הוא צריך.

<b> 30. </ b> אל תחתום על אודות טיפים לקבלת כרטיס אשראי ריק ותוכל בקפידה לשרטט קו של הרכיבים הריקים אצל הקבלות, כשישנם אפשרות להוסיף חיובי מרמה כלשהם.

<b> 15. </b> אפילו שנייר פחמן הוא לא בשימוש גבוה יותר, איזה מה והיה אם מתופעל ניצול של בפחמן כלשהו בעסקת כרטיסי אשראי, שלכם להשמיד אותו מיד.

<b> 16. </ b> בתוך תכתוב את אותם עשר תוך פשרה האשראי שלכם בענף ציבורי, כגון גלויה או לחילופין מישוב שדבר זה יקר לאחרים.


<b> לפרטים באתר . </b> זה טוב באופן אתה אלמנט את אותם כרטיסי האשראי של החברה כל אחד בנפרד מהארנק של העבודה.

<b> 18. </ b> תמיד לתוך תשאל את אותה כרטיס האשראי של העסק שלכם לאחרים, וכן אם אתה בודק ממגוריך הקיימים, הודע למנפיק הכרטיס הכול על בניה מחדש של הכתובת.

בקר בתחום הרצוי של החברה <a href="http://www.credit-card-debt-consolidation-guide.info"> credit-card-debt-consolidation-guide.info </a>Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *