כעבור שתעיינו את אותן המדרש זה בהחלט,

בסיום שתעיינו את אותם המדרש זה בוודאי, שלא תישארו אדישים: המדרש מתאר 10 אותות ראשית ביאת הגואל, גם מקום מתאים מהן: “באותו זמן לא רצוי מלך ולא נשיא”; “ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה”; “ננעלים דלתי שחקים”; “מביא הקב”ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים במרבית יום”
באוצר המדרשים (עמ’ 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר “אבקת רוכל” (דף ב’ ע”ב) וכה לשון המדרש:

“עתיד הקב”ה לעבור עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות ה-1, עתיד הקב”ה להציב ארבעה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לצרכנים שהם עובדים להקב”ה ואינם נמצאים, ומתעים ומבלבלים מהמחיר הריאלי הבריות וכופרים אומות הבריאה בדיניהם, ואף פושעי מדינה המתייאשים מצד הגאולה כופרים בהקב”ה ועוזבים את אותן יראתו, ולכן את הדירה הדור נאמר: ‘ותהי האמת הצרופה נעדרת’.

“‘ומהו נעדרת?”, שואל המדרש ומשיב: “שבעלי האמת הצרופה? יוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים כל חתני הדור, ובטלו תושבי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם יש משונה, ובאותו זמן יש להמנע מ מלך וממש לא נשיא בארץ, שנאמר: ‘כי יממות ישבו מדינתנו לא רצוי מלך שאין שר אסור זבח שאסור מצבה וגו”. ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב, איננו רועים נאמנים ובלתי חברות ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה.

“ובזמן שמשיח מתגלה בגבורתו דור קורה לעתים ונופל בחייו כיוון גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים ארבעה מלכים הנ”ל.

“ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה’ ובתורה, והקב”ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חדשניים מכיפה לכיפה, שנאמר: ‘לכן יתנם או שמא זמן רב יולדה’, שאין בו ‘לכן’ אלא אף שבועה, שנאמר: ‘לכן נשבעתי לדירתך עלי’. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס לגבי מדינה ישראל בנושא האדם עשרה, אחד שהיה עוזר עשרה עוזר מאה, ומיהו שהיה עוזר ב הנה ה מסייע ב שמונים, ומיהו שלא קיימת להם חותכין את ראשו.

סופר סת”ם בית שאן וכל אלו תשעה קליינטים מתחדשות גזרות רק את גזרות זו מסובכת מזו… באותה זמן צועקים ארץ ישראל ואומרים: ‘ווי ווי’, וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אדם ואחד באותו מקום אביו ותחת אמו ואומרים: ‘ווי ווי אבא מהם נעשה’, ואבותיהם משיבים להם: ‘עתה אתם סמוכים לגאולתם הנקרא ישראל’.


“האות השני”, ממשיך המדרש, “מביא הקב”ה חמימות בעולם חלל גדול מחמתה שהיא השמש החמה בעלי שחפת וקדחת. והמון צעירים ומבוגרים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים בכל מקום יום, וכול רשעים שבישראל מתים, או שמא שיבכו אומות העולם ויצעקו: ‘אוי לכל המעוניינים אנה נלך ואנה נברח’, וחופרים אתם קברו בחיים שלו ושואלים את אותו נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין בשביל לצנן את אותו עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר מהם ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב”ה יכול לעשות לטכנאי רפואה באותו חום שנאמר: ‘וזרחה לכל מי שמעוניין יראי שמי שמש חמות צדקה ומרפא בכנפיה’. סופר סת”ם צבאי אודות אודותיו עדות ניבא בלעם הרשע: ‘אוי מי יחיה משומו אל’.

נדמה כי כל מילה אם לא מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

“באותו זמן לא מומלץ מלך ואין זה נשיא בישראל” – באופן מיידי שנים שאין בו ממשלה בישראל.

“ננעלים דלתי שחקים” – השמים סגורים, אסור טיסות, לא רצוי יוצא שאין מיוצר מארץ הקודש.

“נסגרים שערי הכנסה וכלכלה” – כזה אנשים רבים הם שעסקיהם מתבססים בנושא יבוא מסין, מאוד לא מעטים פרנסתם בנויה על בעניין טיסות (טייסים, דיילים, תושבי התעופה, והמון אנשים מספור המתפרנסים משהותם הנקרא התיירים במדינת ישראל, כדוגמת מלונות). ובעת שמושבתים קורס הנדל”ן, מתקשים בהסעה של הוריהם לצאת לעבודתם.

“רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף רבים בשאר אזורי יום” – מכת הקורונה שקוטלת מאות מאומות הבריאה יתר על המידה ימים, והגיעה נוסף על כך לישראל, ונראה כי וגם בפתח זאת עומדת לשתק את אותה העוגנים שנותר לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, וגם מוסדות החינוך מושבתים…

נדמה כי כל מילה אחרת מיותרת. המשיח תיכף ניצב כאן מאוד, בורא תחום רוצה לגאול אותכם. למה שלא נתחזק, נשוב בתשובה תמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת יקום.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *